IBERNYX S.L. utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la página y con fines analíticos. Si desea configurar, obtener más información o rechazar las cookies pulse sobre "CONFIGURAR". Si desea aceptarlas todas, pulse sobre el botón "ACEPTAR COOKIES".
CONFIGURAR

Mòduls

 • Almacén

  Magatzem

  Aquesta potent eina de gestió de magatzem resulta imprescindible per a controlar tots els processos que requereixen la gran quantitat de productes que s’hi gestionen diàriament: entrades, sortides, albarans, traspassos... Des del control de stocks i els proveïdors, fins a tots els processos relacionats amb els articles, des de la seva compra i fins a la seva venda.

 • Multiterminal i xarxa

  BDP es troba totalment preparat per a treballar en un sistema de xarxa enllaçat tant en mode on-line com en mode off-line.

  El sistema on-line li permet gestionar i processar en temps real totes les dades de tots els terminals a través de la xarxa, amb la possibilitat de compartir comandes, tickets aparcats, clients, articles, etc.

 • Conectividad

  Connectivitat

  El mòdul de connectividad li permetrà enllaçar diferents terminals situats a diferents locals i poder rebre i actualitzar totes les dades de la seva xarxa de punts de venda.

  Terminals de diferents locals podran enviar les dades a la central per a que aquests puguin ser processats. També és possible modificar preus i condicions de venda a l'ordinador central i enviar-los als diferents locals.

 • Orderman y PDA

  Radiocomandes

  L'enllaç de BDP amb els radiocomandes Orderman, PDA, Android i Labware és el mòdul ideal per a gestionar tots aquells processos que requereixen la mobilitat i presència d'un o més cambrers a les taules dels clients tenint al seu abast totes les dades relatives a les taules i els càrrecs de les comandes.

  La problemàtica de gestionar grans salons, terrasses, carpes, etc. en temp real i a unes distàncies considerables del punt de venda resta totalment solucionada amb aquest mòdul a través de la gestió de radiofreqüència.

 • Fidelización y puntos

  Fidelització i punts

  Cada cop és més freqüent premiar els clients en funció de les compres que van realitzant. Aquests premis se solen aconseguir a través d'una quantitat de punts que es generen en funció del tipus d'article i de l'import de la venda que es genera.

  Els programes de BDP gestionen per article i per import del ticket la quantitat de punts que es generen a les vendes. El client podrà canviar aquests punts per regals o per un import de diners amb què podrà pagar part de les seves compres.

 • SMS

  SMS

  Amb aquest mòdul és possible enviar missatges SMS  de text a telèfons mòbils.

  És freqüent que, per diferents necessitats, els propietaris o responsables dels locals molts cops no puguin asistir al tancament del dia als locals. Amb aquest mòdul, en finalitzar el dia, el terminal punt de venda podrà enviar un missatge SMS al telèfon mòbil del propietari o responsable indicant-li la recaptació  que s'ha produït en l'esmentada data.

 • Periféricos

  Perifèrics

  Les actuals tecnologies i tots els components que d'aquestes es deriven permeten gestionar i resoldre determinats problemes a través dels perifèrics que moltes empreses fabriquen per a tals circumstàncies.

  BDP disposa d'una àmplia gamma de connectivitat a perifèrics per a aprofitar al màxim el rendiment i les possibilitats que aquests ens ofereixen.

 • Vending

  Vending

  Mòdul per al sector de l'hosteleria, que permet realitzar la gestió, petició i pagament d'una comanda de forma automàtica pel mateix client que acudeix al local. Per a un correcte funcionament, el programa s'ha adaptat a kioscos self service cosa que permet realitzar tota la gestió d'autovenda d'una forma molt eficaç.

 • Line Report

  Line Report

  La producció i informació generada pels establiments d'hostelería i comerços són dades que els propietaris i els gerents d'aquests establiments desitgen saber en tot moment i seguir l'evolució de la caixa, sigui l'hora que sigui, mentre el local estigui obert i sigui quina sigui l'ubicació de l'establiment.

  Fins avui només es disposava d'informació molt escassa en el cas que hem citat anteriorment ...

 • Autocomanda

  Autocomanda

  Cada cop és més freqüent que els clients de determinats establiments d'hostaleria en què els plats són ràpids de demanar i servir vulguin una major eficiència en la relació amb l'establiment.

  També és cert que la majoria de clients disposen de dispositius mòbils com smartphones, tablets, etc.

 • Calaixos Automàtics

  Cada cop és més freqüent que els propietaris dels establimentss demanin als nostres distribuïdors calaixos de gestió d’efectiu on s’introdueix l’import del client i retorna el canvi de forma automàtica.

  El sistema és ideal per tal que els empleats no manipulin l’efectiu dels clients, amb la qual cosa disminueixen les pèrdues no controlades d’efectiu i augmenta la higiene dels aliments de l’establiment, detecta els bitllets falsos...

 • WebLink

  WebLink

  Utilitat dels programes BDP Software, que permet enllaçar amb altres aplicacions del mercat per a poder crear articles, obtenir stock, gestionar altes de clients, etc. És, en definitiva, una eina que permet comunicar BDP amb diferents programes del mercat.

 • WinHandy

  WinHandy

  Aplicació de BDP pensada per a treballar en tauletes Windows (a partir de Windows 8) i que treballa com un terminal de mà, però amb la mateixa pantalla del tpv i amb la pràctica totalitat d’opcions de què disposa el tpv. Ideal per al control de salons, terrasses, veles, etc.

 •  
 

Segueix-nos

Darrera versió Tpv

23/05/2022

Premi aquí per visitar les característiques d’aquesta versió

 

Darrera versió Hotel

02/05/2022

Premi aquí per visitar les característiques d’aquesta versió